O nas

Historia naszej firmy sięga roku 1995 kiedy to firma Agropian zaczęła się specjalizować w przetwarzaniu poliuretanu. Posiadając doświadczenie i zaplecze mechaniczne powstały urządzenia do przetwarzania poliuretanu w materiał izolacyjny oraz urządzenia do formowania wyrobów ze sztywnej pianki poliuretanowej.
Podstawową produkcją Agropianu jest wykonywanie wlotów powietrza i żaluzji z poliuretanu oraz kominów stanowiących elementy systemów wentylacyjnych w obiektach inwentarskich oraz gospodarczych dla utrzymania odpowiedniego mikroklimatu.
W 2002 r. firma wprowadziła na rynek autorski model wlotów powietrza z przedłużonym skrzydełkiem, który był odpowiedzią na potrzeby sektora hodowlanego.

W roku 2014 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku powstał odrębny dział zajmujący się projektowaniem i produkcją specjalistycznych opraw oświetleniowych, których źródłem światła są diody LED. I tak po ponad dwuletnich pracach konstruktorskich, uwzględniając oczekiwania naszych klientów oraz wszelkie wymogi związane z certyfikacją tego typu urządzeń, powstała seria specjalistycznych lamp AS Led.
Zarówno etap projektu jak i produkcji są realizowane przez naszą firmę na ternie Polski. Ponadto produkty posiadają stopień szczelności IP68, stopień ochrony przed uderzeniem IK10, oraz spełniają wszelkie wymogi i normy nałożone na tego typu urządzenia przez odpowiednie dyrektywy unijne oraz przepisy krajowe.

Wszystkie w/w wymogi zostały potwierdzone odpowiednimi certyfikatami oraz sprawozdaniami z badań przeprowadzonych w wyspecjalizowanych jednostkach.